VOORWAARDEN VAN WEX HOLLAND B.V.

Wij verbinden ons uitsluitend als expediteur, niet als vervoerder. Op als onze werkzaamheden en rechtsverhoudingen zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden van Fenex, gedeponeerd op 1 juli 2004, met uitzondering van art. 23. Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn hier als pdf te raadplegen en op te slaan:

Nederlandstalige voorwaarden
Engelse vertaling (Dutch Forwarding Conditions)
Duitse vertaling (Niederländische Speditionsbedingungen)
Franse vertaling (Conditions des Transitaires Néerlandais)